RASSTANDAARDTEST

Op zaterdag 30 september, heeft ICE meegedaan aan de RASSTANDAARDTEST van de Nederlandse Rottweilerclub.

ICE is hiervoor geslaagd. ICE voldoet nu aan alle eisen de de Nederlandse Rottweilerclub stelt om te mogen dekken.